Passiivinen TPMS-järjestelmä

Valmiiksi autossa oleva passiivinen TPMS-järjestelmä ei nosta renkaiden ja vanteiden hankintakuluja vaan autoon voidaan hankkia renkaat ja vanteet helposti.

Passiivisen järjestelmän suurin hyöty jääkin hankkimiskustannusten puuttumiseen, kun antureihin ei erikseen tarvitse sijoittaa rahaa.

Haittapuoliin passiiviselle TPMS-järjestelmälle lasketaan aktiivista TPMS-järjestelmää hitaampi reagointi rengaspaineiden vajoamiseen, koska renkaan täytyy pyöriä, ennen kuin järjestelmä tunnistaa rengaspaineen laskun.

Esimerkiksi ilkivaltatapauksissa tai hiljalleen tyhjentyneen renkaan (esimerkiksi rikkoutunut juuri ennen pysäköintiä) kohdalla voi passiivinen järjestelmä käydä kalliiksi korjauskelvottomaksi rikkoutuvan renkaan tai vanteen kohdalla. Suurempi renkaan tai vanteen rikkoutumisriski johtuu siitä, että renkaan täytyy pyöriä ennen kuin passiivisesti toteutettu TPMS osaa reagoida tilanteeseen.